SO SÁNH CÂN SỨC KHỎE THÔNG MINH PICOOC

Sản phẩm

Mini

Mini pro

S1 Pro

S3 lite

MINI TRẮNG

MINI Lite
Kết nối điện thoại

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Wifi

Bluetooth 

Bluetooth

Pin 3 AAA pin 3 AAA pin 4 AAA pin 4 AAA pin 3 AAA pin 3 AAA pin
Kích thước 26x26x2 cm 28.7 x 28.7 x 2 cm 34x26x2 cm 34x26x2 cm 26x26x2 cm 25.8×25.8×2 cm
Kích thước chân  Lên đến  41 Lên đến  45 Lên đến 44 Lên đến 44 Lên đến 41 Lên đến 41
Trọng lượng thiết bị 1.2 kg 1.61 kg 1.7 kg 1.7 kg 1.2 kg 1.2 kg
Trọng lượng tối đa khi cân 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150kg
Màu cân
Giá 699000vnđ 999000vnđ 1699000vnđ 2199000vnđ 699000vnđ.  599000vnđ

SO SÁNH CÁC DÒNG CÂN

Product

Mini

Mini pro

S1 Pro

Smartphone connection

Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Batteries 3 AAA batteries 3 AAA batteries 4 AAA batteries
Dimensions 26x26x2 cm 28.7 x 28.7 x 2 cm 34x26x2 cm
Foot size up to 41 up to 45 up to 44
Device weight 1.2 kg 1.61 kg 1.7 kg
Max. load 150 kg 150 kg 150 kg
Body color
Price 699000vnđ 999000vnđ 1699000vnđ
Product

S3 lite

MINI TRẮNG

Big pro

Smartphone connection

Wifi

Bluetooth 

Bluetooth

Batteries 4 AAA batteries 3 AAA batteries 3 AAA batteries
Dimensions 34x26x2 cm 26x26x2 cm 31x31x2.2 cm
Foot size up to 44 up to 41 up to 48
Device weight 1.7 kg 1.2 kg 2.4 kg
Max. load 150 kg 150 kg 180 kg
Body color
Price 2199000vnđ 699000vnđ.  .